235 Bríd Guglich

bríd

Bríd Guglich.

Beathaisnéis

Rugadh Bríd Ní Ghriallais in mBaile Chruaich, Conntae Mhuigh Eo, anois ceann de Páirceanna Náisiúnta na hÉireann.

D’fhreastail sí ar scoil náisiúnta Drum Geallach agus ansin ar Scoil Damhnait i nGob a Choire, Acaill, 1948-1952. Is ann a d’fhoglaim sí an Ghaeilge ó múinteóir den scoth, An tUasal Pádraig Mac Suibhne, nach maireann. Chaith sí bliain ag múineadh in Oileán Inis Bigeal ach gan oiliúnt ní raibh fonn uirthí fanacht sa phost sin agus thug sí aghaidh ar Londain agus ar an altracht 1953.Tar éis clárú rinne sí staidéar ar oiliúnt na mBan Glúine. Ní raibh sí ar a suaimhneas i Londain faoi deireadh na caogadaí. Ní raibh postanna le fáil in Éirinn. Mar sin tháinig sí go Ceanada 1961 díreach go  hOispidéal  Ginearalta Montreal.Thaithin Montreal go mór lei. Phós sí ann agus rugadh beirt clainne dóibh.

Bhogadar go Sudbury agus ansin go Ottawa. Bhí obair sealadach aice fad is a bhí an clann óg. Nuair a bhí an clan ina déagóirí agus Bríd ag obair lán aimsire chuaigh sí i mbun staidéir seachtrach. Bhain sí Céim Ealaine amach ó Ollscoil Waterloo agus Céim Eolaiochta Altranais ó Ollscoil Nua Eabhraic, Albany. Chaith sí blianta deiridh dá cuid oibre le hothair faoi bhrú le tinneas inntine agus siúd tóghta le drugaí agus alcól.

Ní dhearna Bríd dearmad ar saibhreas  teanga a óige. Thosaigh sí ag freastail ar ranganna agus níorbh fhada go raibh an Ghaeilge comh líofa is a bhí riamh. Chuir sí aithne ar gaeilgioirí eile sa cheantar. Bhí sí mar Oifeagach Gaelach CCE, Ottawa,post a thug deis dí teagmháil le gaeilgioirí eile agus iad a spreagadh ar son na Gaeilge. Comh maith le sin doibrigh sí as lámha a chéile le Aralt Mac Giolla Chainnigh a bhí ag obair go dian chun an Ghaeilge a scaipeadh agus a neartú. Bhí sí ar duine den grúpa a chuaigh go Nua Eabhraic chun freastail ar Comhdháil Straitéis Fiche Bliain don Ghaeilge.

Thainig athrú ar an ngrúpa a bhí i gceannas cúrsaí Gaeilge in Ottawa agus deirigh lei grúpa nua’Caint is Comhrá Ottawa’ a reachtáil. Is é priomh aidhm an grúpa seo ná imeachtaí a eagrú chun an Ghaeilge a chur chun cinn, m.sh. Deireadh Seachtaine lán Gaeilge , Laethanta Gaeilge , Ciorcal Comhrá, ceolcoirmeacha agus rl.

Comh maith lena gníomhaiochta eagraiochta bíonn sí an-gnóthach ag múineadh ranganna go háirithe ag an seachtain lán Gaeilge i mí Lúnasa i nGaeltacht Thuasiceart an Oileáin Úir, Tamworth, Ontario agus ag Deireadh Seachtaine timpeall na háite.

Dar le Bríd , d’fhág an easpa teanga Gaelach thar na blianta folús mór ina saol go dtí gur bhuail sí le dream a bhí ag labhairt agus ag cleachtadh Gaeilge. Tá sí ar a suaimhneas arís i measc na nGael.

Bearla (English)

 

Bridget Grealis Guglich was born in Ballycroy, Co Mayo, a remote area of Ireland, which is now a National Park.
She attended Drumgallagh National School and then St. Dympna’s Secondary School, Achill Sound. It was there that she mastered the Irish language with the help of the founder of St. Dympna’s, Padráig Mac Suibhne.
Bridget taught in the national school in Innisbiggle for a year after obtaining the High School Leaving Certificate but without certification, she was not prepared to continue. The lack of opportunities in Ireland meant tough decisions. In 1953 she began the three year training program at the Whittington Hospital in Highgate, London to become a State Registered Nurse in England and Wales.
She then embarked on another year of study to become a State Registered Midwife.  By the end of the decade life in London was less appealing and Canada beckoned.
Arriving in Montreal in the spring of 1961,she found a vibrant, lively city. Working at The Montreal General Hospital, which was very modern she encountered many interesting situations and personalities. She married in Montreal in 1964 and then moved to Sudbury. The couple have two children.
The family  moved to Ottawa 1967, where they remain. Bridget worked part time in a various nursing positions while the children were young. She then started work full time in the mental health and addictions field, where she remained until retirement.
With two teenagers and working full time, she embarked on an external degree program at the University of Waterloo and obtained a Bachelor of Arts,[History] and soon after a Bachelor of Science Nursing from University of State of New York, Albany.
 Bridget never forgot her love of Irish and always yearned to speak her native tongue again. The opportunity came with retirement, when she started to attend classes and before long she was fluent again. The contacts made allowed her to associate with other groups sharing the same interest.
She attended weekends in Montreal, Kingston and Ottawa and was one of the members of the Ottawa Group attending the “Twenty Year Strategy for the Irish Language in North America” in New York City. She was elected Irish Officer in the Ottawa Branch of CCE and worked with Aralt Mac Giolla Chainnigh to promote the Irish language.
She successfully reorganized the group which had previously arranged the Irish Language Weekends in Ottawa bringing it under the auspices of CCE. This new group “Caint is Comhrá” continues with the primary aim of arranging the annual Irish language weekend, Irish language days, Conversation groups and supplying teachers to work at the weekly CCE Irish classes and at the Gaeltacht in Tamworth, where she is usually in demand.
According to Bridget herself, the absence of the Irish Language in daily life left a big void.
Now that she has the opportunity to immerse herself in her native culture, she eagerly shares her knowledge with learners and feels at ease again in the familiar community.Reading Irish Language publications and listening to Radio na Gaeltachta and TG4 are part of her daily routine.