#218 Dónall Ó Duḃġaıll

IMG2250Dónall Ó Dubhghaill

As sinsearacht Éireannach, bhí seanthuismitheoirí athartha Dhónaill ó Chill Mhantáin agus Aontroim agus muintir máthartha Dhónaill, iad féin le naisc láidre Éireannach, ina gcónaí i gCeanada ón 18ú hAois. Rugadh i mBelleville, Ontáirio, agus tógadh a bheith bródúil as a dhúchas, thosaigh Dónall ag foghlaim na Gaeilge ag Ollscoil Toronto, Coláiste Naomh Mhichíl. Ag glacú páirt leis tionscadal na Gaeltachta Cheanada óna céimeanna luatha, bíonn Dónall ina bhall gníomhach den eagraíocht agus múinteoir na teanga ar feadh roinnt blianta.

Tríd a rannpháirtíocht sa tionscadal Gaeltachta, agus mar gheall ar easpa taighde a fhoilsíodh maidir le stair na teanga sa diaspóra domhanda, thosaigh Dónall ag déanamh taighde ar oidhreacht na Gaeilge i gCeanada. Fuair ​​an taighde seo go raibh an Ghaeilge ann i gCeanada ó aimsir Sheáin Cabot go dtí an lá atá inniu, agus cuireann sé forrán ar smaointe stairiúla faoi dhianseasmhacht agus úsáid na Gaeilge le pobail Cheanada. D’fhás corp an thaighde, le athfhionnachtana na píosaí Cheanadacha filíochta agus béaloideasa a thaifeadadh sa Choimisiún Béaloideasa Éireann, agus thosaigh Dónall roinnt léachtaí ollscoile a thabhairt ar an ábhar, lena n-áirítear trí Ghaeilge i gColáiste Mhig Aoidh, Ollscoil Uladh.

Ba toradh an thaighde seo é an foilseachán Míle Míle i gCéin: The Irish Language in Canada, cé a bhuaigh an Duais Liteartha 2015 ag Oireachtas Gaeilge Cheanada. Tá an leabhar seo ar cheann de na chéad chun iniúchadh a dhéanamh ar chinniúint na n-eisimirceach Gaelacha agus a dteanga agus cultúr sa dhiaspóra domhanda, ag bailiú le chéile sonraí daonáirimh scoláirí agus cuntais stairiúla chun leitheadúlacht na teanga i gCeanada a thaispeáint, labhartha ó Thalamh an Éisc go dtí Tí an Óir san Iucon ag am éigin, na cúiseanna tréigean agus na ceanfháthanna ina raibh sí úd san eisiamh ón chuimhne-tíre.

Tá Máistreacht ag Dónall i Caomhnú hEalaíona agus oibríonn sé mar chaomhnóir seandálaíochta le Páirceanna Cheanada, ag tabhairt aire dosna 30 milliún iarsma naisiúnta agus os cionn 160 láithreán oidhreachta náisiúnta, lena n-áirítear Oileán na nGael. D’obraigh Dónall go gníomhach ar láithreáin seandálaíochta, mar an reilig ríoga Abydos, sa hÉigipt, ag caomhnú adhlacthaí daonna ó 2000RC, agus  an dún iarannaoise Chathhair Chonaill, i gCo. an Chláir.

Tagann Dónall ó thraidisiún láidir ceoil – fidléirí aba a sheanthuismitheoirí agus seinntóirí an fheadóg stáin aba a shin-seanathair agus a shin-sin-seanathair. Tá Dónall ag coimeád suas an traidisiún; is amhránaí shean-nóis agus píobaire uilleann é.

 

Danny Doyle

Of Irish heritage, Danny’s paternal great-grandparents were from Wicklow and Antrim. Danny’s maternal family, itself with strong Irish connections, has resided in Canada since the 18th Century. Born in Belleville, Ontario, and raised to be proud of his heritage, Danny began learning the Irish language at the University of Toronto, St. Michael’s College. Introduced to the Canadian Gaeltacht project in its early stages, Danny has been an active member of the organization and a teacher of the language for a number of years.

Through his involvement in the Gaeltacht project, and due to a lack of published research concerning the history of the language in the global diaspora, Danny began researching the heritage of the Irish language in Canada. This research found a continuous Irish-Gaelic presence in Canada from the time of John Cabot through to the present day, and challenged many historical ideas about the persistence and usage of Irish within Canadian communities. The body of research grew, with the rediscovery of Canadian pieces of poetry and folklore recorded in the Irish Folklore Commission, and Danny began presenting this material through several university lectures, including in Irish at Magee College, University of Ulster.

The culmination of this research was the publication of Míle Míle i gCéin: The Irish Language in Canada, which went on to win the 2015 Literary Award at Oireachtas Gaeilge Cheanada. This book is one of the first to explore the fate of the Gaelic emigrants and their language and culture within the global diaspora, bringing together scholars’ census data and historic accounts to show the prevalence of the language in Canada, spoken from Newfoundland through to the Yukon at one point, and the reasons for its abandonment and near-total exclusion from the folk memory.

Danny holds a Masters in Arts Conservation and works as an archaeological conservator for Parks Canada, overseeing the nation’s 30 million historical artefacts and over 160 national heritage sites, including Grosse Île. Danny has worked actively on archaeological sites, including the Pharonic cemetery of Abydos, Egypt, conserving human burials from 2000 BC, and at the Iron-age ring fortress of Caherconnell, Co. Clare, Ireland.

Danny comes from a strongly musical tradition, with his grandparents having been fiddlers and his great- and great-great-grandfathers having played the tin whistle. Danny is keeping up the tradition, being actively involved with the sean-nós singing tradition and an uilleann piper.